top of page

הקובץ מכיל למעלה מ-700 מילים מעולמו של הילד - מחולקות לנושאים (חיות, צבעים,חלקי גוף, וכן הלאה), ומאוגדות בקבוצות של 10. המילים רשומות באותיות גדולות, כך שגם תינוקות רכים

יוכלו לראות אותן בבירור, צבועות באדום על מנת לעניין את הילד, ומוכנות להדפסה מיידית.

לימוד קריאה לתינוקות - דפי מילים בעברית

$7.99Price
    bottom of page